محمد نادب

مربی تغییر باورهای محدود کننده

من محمد نادب مدیر تیم و وب سایت آکادمی نادب هستم … در دوره استادی 6  با موضوع تغییر باورهای محدودکننده شرکت کردم

فارغ التحصیل از دوره جامع کوچینگ استاد القاسی زاده

در حال نوشتن اولین کتابم در زمینه تغییر باورها هستم

حدود 9 سال در شغلی بودم که هیچ لذتی از آن نمیبردم ولی چالش هایی که در آن داشتم تبدیل به تجربیاتی شد که خیلی از باورهای خود را تغییر دهم و با پیروزی در این مسیر ، بتوانم آینده ی فرزندان سرزمینم را روشن ببینم و بتوانم اثری مثبت در این گیتی به جای بگذارم

نظرات شرکت کنندگان دوره های آکادمی نادب

راه های ارتباطی با آکادمی نادب

آدرس :

اهواز  کیانپارس نبش خیابان یکم شرقی مجتمع مدنیان طبقه اول ( قبل از مراجعه حضوری هماهنگ شود )

شماره جهت پیام در تلگرام : 09900988042

تلفن ثابت : 06133740331

 

 

آکادمی نادب در شبکه های اجتماعی

شماره حساب های آکادمی نادب

بانک ملت

شماره حساب:

شماره کارت:

شماره شبا:

بانک ملت

شماره حساب:

شماره کارت:

شماره شبا:

تماس با آکادمی نادب

  اساتید آکادمی نادب

  دریا رحیم پور

  نسرین ممبینی

  رحمان تقوی

  وحید راد

  معین جلوه