فیلم وبینار فرار از زندان

بدون امتیاز 0 رای
تومان 47,000

اگر احساس می کنید همه اتفاقات بد فقط برای شما می افتد و یا اگر احساس می کنید یک جور اتفاقات خاص فقط برای شما تکرار می شود

احتمالا در یک چرخه نامرئی گیر کرده اید که مثل گرداب شما را به قعر می برد

این چرخه می تواند چرخه فقر، چرخه شکست ، یا چیز دیگری باشد

در این دوره رایگان یاد می گیرید که چطور می توانیم خود را از زندان شکست ها بیرون بکشانیم

با پیدا کردن یا ساخت کلید درب خروج می توان از این چرخه خارج شد

تومان 47,000